image banner
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/KH-HĐND 31/10/2019 KH 25 về tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh, HĐND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 127
Tải về 0
915/UBND-VP 10/06/2019 CV số 915 về tuyên truyền chuyên mục Ý kiến, kiến nghị của cử tri trên cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai
Lượt xem: 181
Tải về 0
11/KH-HĐND 30/05/2019 KH 11 về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND tỉnh và HĐND thành phố
Lượt xem: 148
Tải về 0
24/NQ-HĐND 21/11/2018 NQ ban hành quy trình nội bộ về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn TP Lào Cai
Lượt xem: 126
Tải về 0
24/KH-HĐND 08/11/2018 KH tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND tỉnh và HĐND thành phố
Lượt xem: 117
Tải về 0
28/TB-HĐND 28/12/2017 Lịch tiếp công dân năm 2018 của Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 130
Tải về 0
17/KH-HĐND 11/11/2016 Kế hoạch Khảo sát phục vụ công tác thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, trình kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 119
Tải về 0