image banner
Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20-NQ/TU 26/12/2023 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 88
Tải về 1
31/NQ-HĐND 22/12/2023 NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu
Lượt xem: 123
Tải về 0
838/QĐ-UBND 19/07/2022 Quyết định giao đất tái định cư cho ông Lý Văn Trường - bà Đặng Thị Nga, là cặp vợ chồng cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của bà Triệu Thị Liên để thực hiện dự án: Mở rộng khu tái định cư số 02, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.
Lượt xem: 152
Tải về 0
448/QĐ-UBND 27/04/2022 Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Đàm Quang Hưng - Nguyễn Thị Vui để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mặt bằng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng dọc các tuyến đường xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.
Lượt xem: 135
Tải về 0
238/QĐ-UBND 07/03/2022 Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ bà Phạm Thị Lường là đối tượng di chuyển được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án: Hồ điều phối lũ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Hạng mục: Đào tuyến thoát lũ suối Ngòi Đường).
Lượt xem: 158
Tải về 0
08-NQ/TU 23/12/2021 Nghị quyết BCH ĐB Thành phố năm 2022
Lượt xem: 146
Tải về 1
33/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 151
Tải về 0
07/NQ-UBBC 05/06/2021 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Lào Cai, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 156
Tải về 0
1/NQ-HĐND 29/01/2021 Về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và chuyển giao chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Lượt xem: 241
Tải về 0
1/NQ-QPPL 29/01/2021 NQ giao ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019
Lượt xem: 169
Tải về 0
123