image banner
KH 25 về tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh, HĐND thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 25/KH-HĐND
Ngày ban hành 31/10/2019
Ngày hiệu lực 31/10/2019
Trích yếu nội dung KH 25 về tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh, HĐND thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Ý kiến cử tri
Người ký duyệt Mai Đình Định
Tài liệu đính kèm kh25hdnd_20191101074255643640.pdf
Văn bản mới