image banner
KH tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND tỉnh và HĐND thành phố
Số ký hiệu văn bản 24/KH-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2018
Ngày hiệu lực 08/11/2018
Trích yếu nội dung KH tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND tỉnh và HĐND thành phố
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Ý kiến cử tri
Người ký duyệt Mai Đình Định
Tài liệu đính kèm khhdnd_24_20181106110026969960.pdf
Văn bản mới