image banner
Tổng số: 414
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
204/KH-UBND 12/04/2024 Kế Hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 28
Tải về 4
143/KH-UBND 01/04/2024 Kế hoạch triển khai công tác truyền thông về lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
144/KH-UBND 01/04/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững năm 2024; và Triển khai thực hiện lĩnh vực Văn hóa thuộc Đề án số 3 “Phát triển Văn hóa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025”, trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
Số 25/KH-PGD&ĐT 22/03/2024 Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
115/KH-UBND 15/03/2024 KẾ HOẠCH Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
114/KH-UBND 14/03/2024 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá các hoạt động về Y tế trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
62/KH-TTYT 14/03/2024 Kế hoạch Phối hợp truyền thông Đề án 818, khám sàng lọc Bệnh không lây nhiễm cho người dân các xã, phường tại các trạm Y tế trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
110/KH-UBND 14/03/2024 KH Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
108/KH-UBND 12/03/2024 Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần cộng đồng trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
106/KH-UBND 11/03/2024 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
12345678910...