image banner
Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/CTR-UBND 10/01/2023 Chương trình công tác Tư pháp thành phố Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về 0
3/CTr-UBND 01/03/2021 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2021
Lượt xem: 119
Tải về 0
11/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác số 11/CTr-UBND về Công tác tháng 9/2020của Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 130
Tải về 0
10/TTr-UBND 03/08/2020 Công tác tháng 8/2020 của Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 137
Tải về 1
03-CTr/TU 14/07/2020 Chương trình số 03-CTr/TU về hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 164
Tải về 1
6/CTTr-UBND 04/04/2020 Công tác tháng 4/2020 của Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 204
Tải về 0
6/CTTr-UBND 04/04/2020 Công tác tháng 4/2020 của Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 203
Tải về 0
01/CTr-HĐND 15/01/2020 Chương trình số 01 về chương trình công tác của Thường trực HĐND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 170
Tải về 0
15/CTr-UBND 25/12/2019 Chương trình Công tác năm 2020 của UBND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 169
Tải về 0
14/CTr-UBND 29/11/2019 Chương trình Công tác tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 129
Tải về 0
1234