image banner
KH 11 về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND tỉnh và HĐND thành phố
Số ký hiệu văn bản 11/KH-HĐND
Ngày ban hành 30/05/2019
Ngày hiệu lực 30/05/2019
Trích yếu nội dung KH 11 về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND tỉnh và HĐND thành phố
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Ý kiến cử tri
Người ký duyệt Mai Đình Định
Tài liệu đính kèm kh11hdnd_20190530084337209200.pdf
Văn bản mới