Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
87/HĐND-TT 01/03/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
36/TB-HĐND 27/08/2020 TB 36/TB-HĐND lịch tiếp công dân năm 2020 của Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
88/BC-HĐND 20/07/2020 Báo cáo số 88/BC-HĐND về kết quả kỳ họp giữa năm 2020 (Kỳ họp thứ 14) HĐND thành phố, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
06/KH-HĐND 26/05/2020 KH 06/KH-HĐND về tiếp xúc cử tri 2 cấp HĐND tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh, HĐND thành phố Lào Cai Tải về
16/NQ-HĐND 13/03/2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kiện toàn Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
01/CTr-HĐND 15/01/2020 Chương trình số 01 về chương trình công tác của Thường trực HĐND thành phố Lào Cai Tải về
25/KH-HĐND 31/10/2019 KH 25 về tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh, HĐND thành phố Lào Cai Tải về
11/KH-HĐND 30/05/2019 KH 11 về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND tỉnh và HĐND thành phố Tải về