image banner
NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu
Số ký hiệu văn bản 31/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực 22/12/2023
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 31_nq_xac_nhan_ket_qua_lay_phie20231222064554936_signed.pdf
Văn bản mới