image banner
Phát huy truyền thống quê hương Cách mạng - Cam Đường vững bước đi lên
Xã Cam Đường nằm ở phía Nam thành phố Lào Cai, có diện tích tự nhiên 1.544ha, với 737 ha đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp 367 ha, đất nuôi trồng thủy sản 31ha. Nguồn cung cấp nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân chủ yếu từ suối Ngòi Đường cùng với nhiều kênh rạch nhỏ, cơ bản đáp ứng tốt cho sản xuất nông nghiệp. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, phía đông giáp với phường Thống Nhất, phía Tây giáp xã Tả Phời, phía Bắc giáp phường Bình Minh, phía Nam giáp xã Hợp Thành. Toàn xã có 1337 hộ, với 4.754 khẩu. Đảng bộ có 21 chi bộ khu dân cư, lãnh đạo 21 thôn, có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Giáy, Nùng, Dao, Tày… Dân tộc Kinh chiếm 56% dân số, dân tộc Tày chiếm 39%, còn lại các dân tộc khác chiếm 5% dân số.
 

 Lễ hội xuống đồng được tổ chức vào đầu xuân hàng năm tại Đình làng Cam Đường

Đảng bộ xã Cam Đường được thành lập tháng 10/1948, được tôi luyện và trưởng thành trong phong trào cách mạng của tỉnh Lào Cai. Vinh dự và tự hào, là chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của tỉnh, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã đứng lên khởi nghĩa vũ trang cùng với các địa phương khác trong tỉnh, đánh đuổi thực dân Pháp và bọn tay sai để giành độc lập tự do cho nhân dân. Đảng bộ và nhân dân xã Cam Đường nêu cao truyền thống cách mạng, truyền thống vũ trang Cam Đường, đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu xã Anh hựng lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Pháp. Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội từng bước được xây dựng, đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội thì địa phương phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của mình. Tại đại hội Đảng bộ lần thứ 22 xã Cam Đường, đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và được đưa vào Nghị quyết trong giai đoạn 2010 – 2015, đó là: Xây dựng xã Cam Đường theo tinh thần xây dựng Nông thôn mới, theo 19 tiêu chí của Quốc gia. Đưa xã Cam Đường trở thành một trong những xã có nền kinh tế phát triển toàn diện, bền vững, cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Phát triển nông nghiệp theo hướng gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, sản xuất hàng hóa có năng xuất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hài hòa và bền vững với môi trường. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; nông dân được đào tạo, tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, áp dụng cho sản xuất. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ hiện đại, phát triển theo quy hoạch, gắn kết hợp lý giữa nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, giàu bản sắc dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, sức mạnh của hệ thống chính trị được nâng cao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành toàn bộ các quy hoạch hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch trung tâm xã, trong năm 2011, làm cơ sở để xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng thiết yếu trước năm 2013 (xây dựng trụ sở UBND&HĐND, trạm y tế, nhà văn hóa xã…). Nâng cấp xây mới các tuyến kênh để đảm bảo đủ nước tưới tiêu, gia cố hệ thống kè đảm bảo cho sản xuất, sửa chữa các đập đầu mối đảm bảo đủ nguồn nước cho tưới tiêu. Hoàn thành xây mới 2 Trường mầm non và 1 phân hiệu Tiểu học (ảnh hưởng do GPMB đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai), phấn đấu 2013 đạt 50% trường chuẩn, từng bước đầu tư trang thiết bị và xây dựng các phòng chức năng, đến năm 2015 có 75 % trường đạt chuẩn. Xây dựng Nhà văn hóa có khu thể thao của xã đạt chuẩn, huy động xã hội hóa để xây dựng các Điểm văn hóa, phấn đấu đến 2015 tất cả 21/21 thôn có Nhà văn hóa. Đồng thời để phát huy và bảo tồn các giá trị truyền thống, dự kiến trong năm 2012 sẽ xây dựng 1 Nhà văn hóa cộng đồng của dân tộc Tày bằng nguồn vốn xã hội hóa do các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng. Mở rộng các mô hình thâm canh thủy sản, rau an toàn để tạo ra sản phẩm có giá trị trên cơ sở chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản tại 2 thôn: Sơn Lầu, Sơn Cánh. Lựa chọn những giống cây trồng có hiệu quả để khai thác triệt để diện tích vườn tạp, tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa có giá trị cao trên thị trường. Thử nghiệm trồng cây cao su và một số loại cây khác để trồng trên diện tích đất lâm nghiệp kém hiệu quả. Để phát triển kinh tế – xã hội bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Lào Cai ngày càng văn minh, hiện đại, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về đời sống vật chất và tinh thần giữa nhân dân khu vực đô thị và nhân dân khu vực nông thôn. Đồng thời để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 22, thì cần có sự nỗ lực hơn nữa của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã để đưa xã Cam Đường trở thành một xã tiêu biểu về xây dựng “ Nông thôn mới” trong giai đoạn 2010 – 2015.Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 111
  • Tất cả: 2,860,053