image banner
Danh sách hộp thư Hội đồng nhân dân các cấp

STT

HĐND CÁC CẤP

TK ĐĂNG NHẬP

ĐỊA CHỈ HỘP THƯ

1

HĐND thành phố Lào Cai

hdndtplcai-laocai

hdndtplcai-laocai@laocai.gov.vn

2

HĐND phường Bắc Cường

hdndpbcuong-laocai

hdndpbcuong-laocai@laocai.gov.vn

3

HĐND phường Bắc Lệnh

hdndpblenh-laocai

hdndpblenh-laocai@laocai.gov.vn

4

HĐND phường Bình Minh

hdndpbminh-laocai

hdndpbminh-laocai@laocai.gov.vn

5

HĐND phường Cốc Lếu

hdndpcleu-laocai

hdndpcleu-laocai@laocai.gov.vn

 6  HĐND phường Duyên Hải hdndpdhai-laocai   hdndpdhai-laocai@laocai.gov.vn
 7 HĐND phường Kim Tân  hdndpktan-laocai  hdndpktan-laocai @laocai.gov.vn

8

HĐND phường Lào Cai  hdndplcai-laocai  hdndplcai-laocai @laocai.gov.vn
 9 HĐND phường Nam Cường   hdndpncuong-laocai hdndpncuong-laocai @laocai.gov.vn
10  HĐND phường Pom Hán  hdndpphan-laocai hdndpphan-laocai @laocai.gov.vn
 11  HĐND xã Thống Nhất hdndxtnhat-laocai  hdndxtnhat-laocai @laocai.gov.vn
 12  HĐND phường Xuân Tăng hdndpxtang-laocai  hdndpxtang-laocai @laocai.gov.vn
 13  HĐND xã Cam Đường hdndxcduong-laocai  hdndxcduong-laocai @laocai.gov.vn
 14 HĐND xã Đồng Tuyển hdndxdtuyen-laocai  hdndxdtuyen-laocai @laocai.gov.vn
 15 HĐND xã Hợp Thành  hdndxhthanh-laocai  hdndxhthanh-laocai @laocai.gov.vn
 16  HĐND xã Tả Phời hdndxtphoi-laocai  hdndxtphoi-laocai @laocai.gov.vn
 17  HĐND xã Vạn Hòa hdndxvhoa-laocai  hdndxvhoa-laocai @laocai.gov.vn
 18  HĐND xã Cốc San hdndxcsan-laocai  hdndxcsan-laocai @laocai.gov.vnThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 3,059
  • Trong tuần: 3,059
  • Tất cả: 3,330,332