image banner
Danh bạ thư điện tử của lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng ban thành phố Lào Cai 23/6/2020

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC CÁCPHÒNG BAN CUA THÀNH PHỐ

Lãnh đạo HĐND&UBND TP

Hoàng Đăng Khoa

hdkhoa-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Vi Huế

ntvhue-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Đình Khôi

ddkhoi-laocai@laocai.gov.vn

Hà Thị Minh

htminh-laocai@laocai.gov.vn

Văn phòng HĐND&UBND TP

vanphonghdnd-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thủy

thuytn-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Thanh Hoa

ptthoa-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Ngân Hà

pnha-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Tuyết

dttuyet-laocai@laocai.gov.vn

Trương Quốc Khánh

tqkhanh-laocai@laocai.gov.vn

Đinh Trung Kiên

dtkien-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Quốc Huy

nqhuy-laocai@laocai.gov.vn

Cao Việt Hưng

cvhung-laocai@laocai.gov.vn

Mai Thành Chung

mtchung-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thu Hà

ntha-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Bá Tiền

nbtien-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Tuyết

bttuyet-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Hoàng Anh

dhanh-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Nội vụ thành TP

phongnv-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Thiện

tthien-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Công Hoan

nchoan-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Tài nguyên MT

phongtnmt-laocai@laocai.gov.vn

Đào Xuân Thu

dxthu-laocai@laocai.gov.vn

Trần Cao Cường

tccuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Minh Quyên

nmquyen-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Thị Thảo

dtthao-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Khánh Linh

nklinh-laocai@laocai.gov.vn

Lý Thế Viên

ltvien-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Lao động TBXH

phongldtbxh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Ngọc Liên

nnlien-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Văn Phiên

phienhv-laocai@laocai.gov.vn

Đào Ngọc Cừ

dncu-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Thị Thuỷ

ttthuy-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quang Minh

tqminh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thanh

ntpthanh-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị TP

phongqldt-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Thị Ngọc

dtngoc-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Minh Hiền

hmhien-laocai@laocai.gov.vn

Trần Minh Tuấn

tmtuan-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Phương Thuý

dtpthuy-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Hợp

nvhop-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Văn Luân

vvluan-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Tư pháp TP

phongtp-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Lan

ltlan-laocai@laocai.gov.vn

Đàm Thị Phượng

dtphuong-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Văn hoá Thông tin

phongvhtt-laocai@laocai.gov.vn

Phan Văn Năm

pvnam-laocai@laocai.gov.vn

Trương Anh Phương

taphuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Như Phương

nnphuong-laocai@laocai.gov.vn

Phan Thị Thu Hải

ptthai-laocai@laocai.gov.vn

Tô Thành Trung

tttrung-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

phonggddt-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Vũ Quốc

nvquoc-laocai@laocai.gov.vn

Tạ Hương Giang

thgiang-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Dự

pvdu-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Thị Mai Thanh

ntmthanh-laocai@laocai.gov.vn

Lộc Hoàng Lan

lhlan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hà

hanm-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Nhung

ptnhung-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Hoa Sen

vthsen-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Đông

ngntdo-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Mai

btmai-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Hồng Minh

vhminh-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Ánh Tuyết

ptatuyet-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Thuỷ

uyntth-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Vân

anltv-laocai@laocai.gov.vn

Trương Thị Liên

enttli-laocai@laocai.gov.vn

Lương Xuân Long

lxlong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thuý Xuân

nttxuan-laocai@laocai.gov.vn

Ma Thị Điểm

mtdiem-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Tuyến

nthtuyen-laocai@laocai.gov.vn

Thanh tra TP

phongtt-laocai@laocai.gov.vn

Mai Văn Bình

nmbinh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Công Tuấn

nctuan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Phượng

phuongtt-laocai@laocai.gov.vn

Tô Thị Liên

ttlien-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Kinh tế TP

phongkt-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Đức Luyện

ddluyen-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Xuân Thuỷ

dtxthuy-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Thuý

htthuy-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Thị Hường

tthuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Mạnh Cường

nmcuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Hải

nthai-laocai@laocai.gov.vn

Hà Thị Nghĩa

htnghia-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

phongtckh-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Thị Hương

lthuong-laocai@laocai.gov.vn

Dương Thị Dũng

dtdung-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Kiều Anh

hkanh-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thu Huyền

lthuyen-laocai@laocai.gov.vn

DươngThị Hoa

dthoa-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Dân tộc

phongdt-laocai@laocai.gov.vn

Lương Văn Việt

lvviet-laocai@laocai.gov.vn

Nông Văn Dũng

vndung-laocai@laocai.gov.vn

Đàm Thị Hồng Hải

dthhai-laocai@laocai.gov.vn

Trần Anh Tú

tuta-laocai@laocai.gov.vn

Ban Quản lý DA xây dựng

Nguyễn Tiến Ngân

ntngan-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Khắc Phương

pkphuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Phương Nhung

npnhung-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Anh Hùng

pahung-laocai@laocai.gov.vn

Lê Anh Tuấn

latuan-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Hải Nam

vhnam-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Kim Hằng

nkhang-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Văn Thượng

dvthuong-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Bá An

pban-laocai@laocai.gov.vn

Lê Anh Hoàng

lahoang-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thị Nhung

ltnhung-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Tiến Nam

btnam-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thanh Tùng

httung-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Trung Kiên

ptkien-laocai@laocai.gov.vn

Lê Quốc Huy

huylq-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Trần Hoành

vthoanh-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Đức Thuận

ldthuan-laocai@laocai.gov.vn

Bui Quang Thuận

bqthuan-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Duy Thế

bdthe-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Quốc Thắng

vqthang-laocai@laocai.gov.vn

Lê Việt Hà

halv-laocai@laocai.gov.vn

Tô Văn Sỹ

tvsy-laocai@laocai.gov.vn

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

Nguyễn Văn Tuấn

mvtuan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Sơn

ntson-laocai@laocai.gov.vn

Lê Việt Hà

lvha-laocai@laocai.gov.vn

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,619
  • Trong tuần: 7,831
  • Tất cả: 3,319,324