image banner
Danh bạ thư điện tử của lãnh đạo, cán bộ, công chức các Ban đảng, đoàn thể thành phố Lào Cai 15/6/2021

DANH BẠ

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lào Cai mail.laocai.gov.vn

I. Thường trực Thành uỷ.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Đỗ Trường Sơn

Bí thư

dtson-btg@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Văn Chính

Phó Bí thư

nvchinh-laocai@laocai.gov.vn

II. Lãnh đạo HĐND&UBND TP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Hoàng Đăng Khoa

Chủ tịch UBND

hdkhoa-laocai@laocai.gov.vn

2

Trần Văn Thiện

P.Chủ tịch HĐND

tvthien-laocai@laocai.gov.vn

3

Phùng Đức Hòa

P.Chủ tịch UBND

pdhoa-laocai@laocai.gov.vn

4

Ngô Vũ Quốc

P.Chủ tịch UBND

nvquoc-laocai@laocai.gov.vn

5

Nguyễn Trường Giang

P.Chủ tịch UBND

ntgiangub-laocai@laocai.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thủy

Chánh VP

thuytn-laocai@laocai.gov.vn

III. Văn phòng Thành uỷ. (vpthanhuy-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Nguyễn Trường Giang

CVP

ntgiang-laocai@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Văn Chuyên

PCVP

nvchuyen-laocai@laocai.gov.vn

3

Trần Thị Nhung

CV Lưu trữ

ttnhung-laocai@laocai.gov.vn

4

Lâm Phương Thuý

CB Văn thư

lpthuy-laocai@laocai.gov.vn

5

Trịnh Thu Thảo

Kế toán

ttthao-laocai@laocai.gov.vn

6

Trần Ánh Ngọc

CB Cơ yếu

tangoc-laocai@laocai.gov.vn

7

Phạm Quang Cường

Chuyên viên

pqcuong-laocai@laocai.gov.vn

8

Bùi Đức Toàn

CV CNTT

bdtoan-laocai@laocai.gov.vn

IV. Ban Tổ chức Thành uỷ (bantc-laocai@laocai.gov.vn).

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Đặng Song Nam

Trưởng Ban

dsnam-laocai@laocai.gov.vn

2

Lê Ngọc Minh

Phó Ban

lnminh-laocai@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Văn Phong

Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp NKVNN

nvphong-laocai@laocai.gov.vn

4

Ngô Quốc Huy

Chuyên viên

nqhuy-laocai@laocai.gov.vn

5

Ngô Thị Thơm

Chuyên viên

ntthom-laocai@laocai.gov.vn

6

Phạm Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

ptthuyen-laocai@laocai.gov.vn

7

Nguyễn Bộ Lĩnh

Chuyên viên

nblinh-laocai@laocai.gov.vn

8

Nguyễn Thị Nhẫn

Chuyên viên

ntnhan-laocai@laocai.gov.vn

V. Uỷ ban Kiểm tra. (ubkt-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Nguyễn Thuần Hưng

Chủ nhiệm

nthung-laocai@laocai.gov.vn

2

Trần Thị Luyến

Phó CN

ttluyen-laocai@laocai.gov.vn

3

Trần Ngọc Điểm

Phó CN

tndiem-laocai@laocai.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Hạnh

Uỷ viên

ntthanh3-laocai@laocai.gov.vn

5

Nguyễn Duy Hưng

Uỷ viên

ndhung-laocai@laocai.gov.vn

6

Hà Hương Thảo

Uỷ viên

hhthao-laocai@laocai.gov.vn

7

Nguyễn Duy Được

Uỷ viên

ndduoc-laocai@laocai.gov.vn

VI. Ban Tuyên giáo. (bantg-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Trần Thị Nguyệt

Trưởng Ban

ttnguyet-laocai@laocai.gov.vn

2

Bùi Thị Thu Hương

Phó ban

btthuong-laocai@laocai.gov.vn

3

Trần Thị Thu Hà

Chuyên viên

tttha-laocai@laocai.gov.vn

4

Phan Trọng Quyên

Chuyên viên

ptquyen-laocai@laocai.gov.vn

5

Nguyễn Minh Tuệ

Chuyên viên

nmtue-laocai@laocai.gov.vn

VII. Ban Dân vận. (bandv-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Nguyễn Trung Bẩy

Trưởng Ban

ntbay-laocai@laocai.gov.vn

2

Trịnh Đình Dụ

Phó ban

tddu-laocai@laocai.gov.vn

3

La Thị Kiều Liên

Chuyên viên

ltklien-laocai@laocai.gov.vn

4

Lê Thị Thúy Hà

Chuyên viên

lttha-laocai@laocai.gov.vn

5

Hoàng Trọng Tuệ

Chuyên viên

httue-laocai@laocai.gov.vn

VIII. UBMTTQ thành phố. (mttq-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Đoàn Văn Ngàn

Chủ tịch

dvngan-laocai@laocai.gov.vn

2

Phạm Thị Kim Duyên

P.Chủ tịch TT

ptkduyen-laocai@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Châu Giang

Ủy viên TT

ncgiang-laocai@laocai.gov.vn

4

Hà Thị Dung

Chuyên viên

htdung-laocai@laocai.gov.vn

5

Hoàng Thị Nguyệt

Chuyên viên

htnguyet-laocai@laocai.gov.vn

6

Phạm Hồng Ngọc

Chuyên viên

phngoc-laocai@laocai.gov.vn

IX. LĐLĐ thành phố. (ldld-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Hoàng Kim Chi

Chủ tịch

hkchi-laocai@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Kim Minh

P.Chủ tịch

nkminh-laocai@laocai.gov.vn

3

Hoàng Thị Vân

Chuyên viên

htvan-laocai@laocai.gov.vn

4

Phan Thị Hoài Thu

Chuyên viên

pththu-laocai@laocai.gov.vn

X. Hội Nông dân thành phố. (hnd-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chủ tịch

ntnbich-laocai@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Thị Phương Bắc

P.Chủ tịch

ntpbac-laocai@laocai.gov.vn

3

Phạm Thị Thanh Thúy

Chuyên viên

pttthuy-laocai@laocai.gov.vn

4

Hoàng Thị Hà

Chuyên viên

htha-laocai@laocai.gov.vn

5

Vũ Ngọc Quỳnh

Chuyên viên

vnquynh-laocai@laocai.gov.vn

6

Lê Xuân Đôn

Chuyên viên

lxdon-laocai@laocai.gov.vn

7

Nguyễn Hải Quỳnh

Chuyên viên

nhquynh-laocai@laocai.gov.vn

XI. Hội Phụ nữ thành phố. (hpn-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Đồng Tố Nga

Chủ tịch

dtnga-laocai@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Khuyên

P.Chủ tịch

ntkkhuyen-laocai@laocai.gov.vn

3

Lương Thị Thanh Điệp

Chuyên viên

lttdiep-laocai@laocai.gov.vn

4

Tăng Thị Thanh Bình

Chuyên viên

tttbinh-laocai@laocai.gov.vn

5

Trần Út Ngọc

Chuyên viên

tungoc-laocai@laocai.gov.vn

XII. Hội CCB thành phố. (hccb-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Nguyễn Tiến Khôi

Chủ tịch

ntkhoi-laocai@laocai.gov.vn

2

Mai Khắc Tính

P.Chủ tịch

mktinh-laocai@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Văn Luyến

Uỷ viên

nvluyen-laocai@laocai.gov.vn

4

Trần Thị Minh Hà

Chuyên viên

ttmha-laocai@laocai.gov.vn

XIII. Thành Đoàn Lào Cai. (thanhdoan-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Trương Thị Vân Anh

Bí thư

ttvanh-laocai@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Nga

Chuyên viên

nttnga1-laocai@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên

nnanh-laocai@laocai.gov.vn

4

Nguyễn Thùy Trang

Chuyên viên

nttrang-laocai@laocai.gov.vn

XIV. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị (ttbdcttp-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Lương Thị Thu Hương

P.Giám đốc

ltthuong-laocai@laocai.gov.vn

2

Nguyễn Trường Thành

Cán bộ

ntthanh-laocai@laocai.gov.vn

3

Vũ Thị Thanh Nga

Cán bộ

vttnga-laocai@laocai.gov.vn

4

Đặng Hải Hồng

Cán bộ

dhhong-laocai@laocai.gov.vn

XV. Hội Chữ Thập đỏ thành phố (hctdtp-laocai@laocai.gov.vn)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Tài khoản

1

Phạm Thị Hân

Chủ tịch

pthan-laocai@laocai.gov.vn

2

Đồng Thị Thanh Hà

P.Chủ tịch

dttha-laocai@laocai.gov.vn

3

Trịnh Tiến Trung

Cán bộ

tttrung-laocai@laocai.gov.vn

4

Vũ Ngọc Giang

Cán bộ

vngiang-laocai@laocai.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cán bộ

ntthien-laocai@laocai.gov.vn

XVI. Các chi, đảng bộ

Stt

Chi/Đảng bộ

Bí thư

Tài khoản

1

ĐB Phường Duyên Hải

dupdhai-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Đại Quang

bdquang-laocai@laocai.gov.vn

2

ĐB Phường Kim Tân

(dupktan-laocai@laocai.gov.vn)

Nguyễn Mạnh Cường

nmcuong-laocai@laocai.gov.vn

3

ĐB Phường Cốc Lếu

dupcleu-laocai@laocai.gov.vn

Đào Thị Thu Hằng

dtthang-laocai@laocai.gov.vn

4

ĐB Phường Lào Cai

duplcai-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Phương

nttphuong-laocai@laocai.gov.vn

5

ĐB Phường Bắc Cường

dupbcuong-laocai@laocai.gov.vn

Lê Ngọc Giới

lngioi-laocai@laocai.gov.vn

6

ĐB Phường Nam Cường

dupncuong-laocai@laocai.gov.vn

Chu Văn Huyền

cvhuyen-laocai@laocai.gov.vn

7

ĐB Phường Pom Hán

dupphan-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Quang Chung

dqchung-aocai@laocai.gov.vn

8

ĐB Phường Bắc Lệnh

dupblenh-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Mai Phương

bmphuong-aocai@laocai.gov.vn

9

ĐB Phường Bình Minh

dupbminh-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Thuần

ptthuan-laocai@laocai.gov.vn

10

ĐB Phường Xuân Tăng

dupxtang-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Tú

tvtu-laocai@laocai.gov.vn

11

ĐB Xã Đồng Tuyển

duxdtuyen-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Văn Phiên

hvphien-laocai@laocai.gov.vn

12

ĐB Xã Cốc San

duxcsan-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Trọng Tuệ

httue1-laocai@laocai.gov.vn

13

ĐB Xã Vạn Hoà

duxvhoa-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Văn Hùng

tvhung-laocai@laocai.gov.vn

14

ĐB Xã Cam Đường

duxcduong-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quang Hanh

tqhanh-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Huệ

tthue-laocai@laocai.gov.vn

15

ĐB Xã Tả Phời

duxtphoi-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Huy Bình

phbinh-laocai@laocai.gov.vn

16

ĐB Xã Hợp Thành

duxhthanh-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Đình Thiệp

pdthiep-laocai@laocai.gov.vn

17

ĐB Xã Thống Nhất

duxtnhat-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Anh

hanh-laocai@laocai.gov.vn

18

ĐB Công An Thành phố

dbcatp-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Tuấn Sơn

dtson-laocai@laocai.gov.vn

19

ĐBQuân sự Thành phố

dbqstp-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Hữu Năng

nhnang-laocai@laocai.gov.vn

20

ĐB Chi cục Thuế Khu vực Lào Cai - Mường Khương

dbcctlc-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thanh Hiệp

dthiep-laocai@laocai.gov.vn

21

ĐB cơ quan Đảng - Đoàn thể Thành phố

dbcqdang-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thuần Hưng

nthung-laocai@laocai.gov.vn

22

ĐB Y Tế Thành phố

dbyttp-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Minh

nvminh-laocai@laocai.gov.vn

23

ĐB Cty Nam Tiến Lào Cai

dbctnamtien-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Duy Thái

dbnamtien-aocai@laocai.gov.vn

24

ĐB doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành phố LC

dbdn-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Phong

nvphong-laocai@laocai.gov.vn

25

CB phòng GD - ĐT

cbpgddt-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Thùy Dung

tttdung-laocai@laocai.gov.vn

26

CB Văn phòng HĐND&UBND

cbvanphong-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Thiện

tvthien-laocai@laocai.gov.vn

27

CB phòng Nội Vụ

cbpnoivu-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thái Học

tthoc-laocai@laocai.gov.vn

28

CB phòng Tài chính KH

cbptckh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Hiệp

nvhiep-laocai@laocai.gov.vn

29

CB phòng Kinh Tế

cbpkinhte-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Tuấn Cường

cuongpt-laocai@laocai.gov.vn

30

CB phòng TN Môi trường

cbptnmt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Tuấn

nvtuan-laocai@laocai.gov.vn

31

CB Thanh Tra thành phố

cbthanhtra-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Ngọc Liên

nnlien-laocai@laocai.gov.vn

32

CB phòng VH-TT-TT

cbpvhtttt-laocai@laocai.gov.vn

Phan Văn Năm

pvnam-laocai@laocai.gov.vn

33

CB phòng LĐTB - XH

cbpldtbxh-laocai@laocai.gov.vn

Dương Phúc Toán

dptoan-laocai@laocai.gov.vn

34

CB phòng Tư Pháp

cbptuphap-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Duy Tuyến

ndtuyen-laocai@laocai.gov.vn

35

   

36

CB phòng Quản lý đô thị

cbpqldt-laocai@laocai.gov.vn

Đào Minh Khánh

dmkhanh-laocai@laocai.gov.vn

37

CB BQL công trình XD

cbbqlda-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Tiến Ngân

ntngan-laocai@laocai.gov.vn

38

Chi bộ Chi cục Thống Kê

cbccthongke-laocai@laocai.gov.vn

Lê Huy Trọng

lhtrong-laocai@laocai.gov.vn

39

Chi bộ TT nghề nghiệp & GDTX Thành phố

cbttgdtx-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Tuyết Nhung

vtnhung-laocai@laocai.gov.vn

40

Chi bộ TT dịch vụ Nông nghiệp Thành phố

cbttdvnn-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Ánh Hồng

pahong-laocai@laocai.gov.vn

41

Chi bộ TT phát triển quỹ đất Thành phố

cbttptqd-laocai@laocai.gov.vn

Lê Việt Hà

lvha-laocai@laocai.gov.vn

42

Chi bộ Ban Quản lý di tích Thành phố

cbbqldt-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Kim Oanh

ptkoanh-laocai@laocai.gov.vn

43

Chi bộ Trường THPT số 1 Thành phố

cbthpts1-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Tuyết Thanh

pttthanh-laocai@laocai.gov.vn

44

C.bộ Trường TH phổ thông số 2 Thành phố

cbthpts2-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Công Bằng

tcbang-laocai@laocai.gov.vn

45

Cbộ Trường TH phổ thông số 3 Thành phố

cbthpts3-laocai@laocai.gov.vn

Hồ Vương Thái

hvthai-laocai@laocai.gov.vn

46

Cbộ Trường TH phổ thông số 4 Thành phố

cbthpts4-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thế Mạnh

ntmanh-laocai@laocai.gov.vn

47

Chi bộ Cơ sở cai nghiện

cbcscn-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Sơn

ntson1-laocai@laocai.gov.vn

48

Chi bộ Toà án Nhân dân

cbta-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Đức Thịnh

pdthinh-laocai@laocai.gov.vn

49

Chi bộ Hạt Kiểm Lâm

cbhkl-laocai@laocai.gov.vn

Lê Văn Bốn

lvbon-laocai@laocai.gov.vn

50

Chi bộ Viện Kiểm Sát

cbvks-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quốc Tiến

tqtien-laocai@laocai.gov.vn

51

Chi bộ Chi cục Thi hành án

cbcctha-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Ngọc Ba

dnba-laocai@laocai.gov.vn

52

ĐB Công ty CP Vật liệu xây dựng Lào cai

dbctvlxd-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Xuân Hằng

cbvlxd-laocai@laocai.gov.vn

53

CB Công ty CP Đồng Tả Phời Vinacomin

cbctdtphoi-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Tam Tính

cbvinacomin- laocai@laocai.gov.vn

54

CB Công ty Cổ phần Khoáng sản Lào Cai

cbctks-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Quốc Tuân

cbks-laocai@laocai.gov.vn

55

CB Công ty Cổ phần XD Lào Cai

cbctxd-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Tiến Dũng

cbcpxd-laocai@laocai.gov.vn

56

CB Công ty CP xuất nhập khẩu Lào Cai

cbctxnk-laocai@laocai.gov.vn

Chu Văn Quyết

cbxnk-laocai@laocai.gov.vn

57

CB Cty TNHH XD Tổng hợp Minh Đức

cbctxdmduc-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Hoàn

cbminhduc-laocai@laocai.gov.vn

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,408
  • Trong tuần: 11,851
  • Tất cả: 3,339,124