Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46/TB-TCKH 17/11/2022 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
47/TB-TCKH 17/11/2022 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (25-TK20) Tải về
1464/UBND-TCKH 10/11/2022 V/v dừng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất trước trụ sở UBND phường Cốc Lếu Tải về
700/QĐ-UBND 23/06/2022 Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 35 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai Tải về
14/TB-TCKH 18/05/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
13/TB-TCKH 06/05/2022 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
168/QĐ-UBND 28/02/2022 Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại dự án: Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai Tải về
166/QĐ-UBND 25/02/2022 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại dự án: Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai Tải về
51/TB-TCKH 03/12/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
1398/QĐ-UBND 17/11/2021 Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất trên địa bàn thành phố Lào Cai Tải về
123