image banner
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 14/TB-TCKH
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Người ký duyệt Lê Thị Thu Hường
Tài liệu đính kèm tb.14.18.5.2022.ketqualctcdg.pdf
Văn bản mới