image banner
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 51/TB-TCKH
Ngày ban hành 03/12/2021
Ngày hiệu lực 03/12/2021
Trích yếu nội dung Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hiệp
Tài liệu đính kèm tb.51.03.12.2021.luachontcdg.qsdd.pdf
Văn bản mới