image banner
Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
508/BC-UBND 15/09/2023 BÁO CÁO Kết quả xin ý kiến về việc điều chỉnh tên đường, phố theo TBKL số 225/TBVPUBND, ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về Kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 21
Tải về 1
510/BC-UBND 13/09/2023 BC Kết quả việc thực hiện Chính sách Pháp luật về BHYT cho các đối tượng theoThông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động - TBXH quản lý Giai đoạn 2021-2023.
Lượt xem: 23
Tải về 0
349/BC-UBND 28/06/2023 BC Kết quả triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023; tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về 1
53/BC-LĐTB&XH 27/06/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nhị quyết số 25 của BCH Trung ương
Lượt xem: 48
Tải về 0
52/BC-LĐTB&XH 26/06/2023 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 62
Tải về 0
50/BC-LĐTB&XH 21/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí NTM 6 tháng 2023
Lượt xem: 85
Tải về 0
49/BC-LĐTB&XH 20/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 91
Tải về 0
48/BC-LĐTB&XH 19/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC Quý II năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về 0
48/BC-LĐTB&XH 19/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC Quý II năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về 0
323/BC-UBND 16/06/2023 BC Đánh giá giữa kỳ công tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và kết quả thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 37
Tải về 0
123456789