image banner
BÁO CÁO Kết quả xin ý kiến về việc điều chỉnh tên đường, phố theo TBKL số 225/TBVPUBND, ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về Kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 508/BC-UBND
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả xin ý kiến về việc điều chỉnh tên đường, phố theo TBKL số 225/TBVPUBND, ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về Kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao_cao_xin_y_kien_dieu_chinh_20230912051453786_signed.pdf
Văn bản mới