image banner
BC Kết quả việc thực hiện Chính sách Pháp luật về BHYT cho các đối tượng theoThông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động - TBXH quản lý Giai đoạn 2021-2023.
Số ký hiệu văn bản 510/BC-UBND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung BC Kết quả việc thực hiện Chính sách Pháp luật về BHYT cho các đối tượng theoThông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động - TBXH quản lý Giai đoạn 2021-2023.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm bc-ket-qua-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-bhyt-cho-cac-doi-tuong-2021-2023.pdf
bieu-theo-bc-thuc-hien-chinh-sach-pl-ve-bhyt-tren-dia-ban-2021-2023.pdf
Văn bản mới