Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/TB-TCKH 18/05/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
13/TB-TCKH 06/05/2022 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
51/TB-TCKH 03/12/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
40/TB-TCKH 27/08/2021 Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tái sản (Dự án Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai) Tải về
41/TB-TCKH 27/08/2021 Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tái sản (Dự án Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai) Tải về
38/TB-TCKH 25/08/2021 Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất các thửa đất tại dự án Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai) Tải về
37/TB-TCKH 20/08/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 42 thửa đất tại Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Tải về
35/TB-TCKH 19/08/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất của 51 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) Tải về
34/TB-TCKH 18/08/2021 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất của các thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) Tải về
33/TB-TCKH 16/08/2021 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất đường N5, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) Tải về
12