image banner
Xã Đồng Tuyển phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Xã Đồng Tuyển bắt đầu triển khai xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao từ năm 2021. Năm 2023, xã được thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

anh tin bai

Nông thôn đổi mới

Hiện nay, xã Đồng Tuyển đã đạt 13/19 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch cụ thể, trong đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cho từng ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ phụ trách từng tiêu chí.

Công tác tuyên truyền về xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao luôn được quan tâm nhằm giúp người dân hiểu được vai trò vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, xã chủ động công khai hóa, minh bạch hóa từng khâu công việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ; đề cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đối với tiêu chí môi trường, xã đang triển khai tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác thải tại nguồn trước khi mang đi xử lý.  Cùng với đó, hằng tuần, hằng tháng, xã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, các khu dân cư ra quân thu gom rác thải để làm sạch môi trường.

Đối với tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, hiện nay xã đang tích cực tuyên truyền, vận động nhiều hộ dân hiến đất và tài sản để mở rộng đường giao thông nông thôn, nâng cấp, sửa chữa 5,4 km đường liên xã.  Tiếp tục động viên nhân dân chỉnh trang nhà ở, khang trang sạch sẽ, gọn gàng đưa tỷ lệ nhà sạch vườn đẹp lên 95%.

Đối với tiêu chí thu nhập, xã đã và đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đưa các cây, con giống mới năng suất, giá trị cao vào sản xuất; tăng cường liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu năm 2023, thu nhập bình quân đầu người 54,3 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo  giảm còn 0,15%.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng Nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả, số gia đình văn hóa đạt trên 95%; cải tạo sửa chữa các nhà văn hóa, các sân tập thể thao phục vụ cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh duy trì 2 trường học ở các cấp học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với việc nâng cao các tiêu chí, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực đời sống xã hội cũng được địa phương chú trọng thực hiện. Hiện nay, các thủ tục hành chính đều cơ bản được thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tất cả các hồ sơ đều được xử lý trên hệ thống internet. Các đoàn thể, các khu dân cư đều đã thành lập các nhóm zalo, facebook nội bộ để triển khai các công việc.

Tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Tuyển sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy nội lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Mai LinhThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1