image banner
Thành phố Lào Cai 7 xã xây dựng nông thôn mới chưa đạt tiêu chí trường học

Tính đến hết tháng 6/2023, toàn bộ 7 xã của thành phố Lào Cai đều chưa đạt tiêu chí trường học trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.

anh tin bai

Trong 7 xã của thành phố, Vạn Hòa và Đồng Tuyển là hai xã có số tiêu chí đạt nông thôn mới cao nhất (17/19 tiêu chí). Thành phố Lào Cai có 7 xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới gồm: Vạn Hòa, Cốc San, Hợp Thành, Cam Đường, Tả Phời, Thống Nhất và Đồng Tuyển. Theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, đến nay bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 7 xã là 14,8 tiêu chí/xã, trong đó có 5 xã đạt 14 - 17 tiêu chí; xã Hợp Thành có số tiêu chí đạt thấp nhất (12 tiêu chí), tiếp đến xã Tả Phời (13 tiêu chí). Đáng chú ý, toàn bộ 7 xã chưa đạt tiêu chí trường học. Nguyên nhân là hầu hết các trường không đảm bảo tiêu chí cơ sở vật chất theo Quy định tại Thông tư số 13 ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, danh mục hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục chưa đạt; một số phòng thuộc khối phòng hành chính quản trị, khối phòng học tập, hỗ trợ học tập và khối phụ trợ còn thiếu, chưa đủ diện tích, chưa có nhà đa năng và khu giáo dục thể chất (do thời gian xây dựng đã lâu và chưa có kinh phí xây dựng bổ sung).

Đối với mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2022 - 2025 có 5 xã (Đồng Tuyển, Cốc San, Thống Nhất, Tả Phời, Hợp Thành) nhưng đến nay chưa xã nào đạt chuẩn. Bình quân các xã đạt 10 - 14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Đồng Tuyển đạt cao nhất với 14 tiêu chí; xã Cốc San đạt 12 tiêu chí; các xã Hợp Thành, Tả Phời và Thống Nhất đều đạt 10 tiêu chí.

Thành Phú – Báo Lào CaiThống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 2,583
  • Trong tuần: 11,402
  • Tất cả: 3,137,735