Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
448/QĐ-UBND 27/04/2022 Quyết định thu hồi đất của ông (bà) Đàm Quang Hưng - Nguyễn Thị Vui để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mặt bằng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng dọc các tuyến đường xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. Tải về
238/QĐ-UBND 07/03/2022 Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ bà Phạm Thị Lường là đối tượng di chuyển được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án: Hồ điều phối lũ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Hạng mục: Đào tuyến thoát lũ suối Ngòi Đường). Tải về
08-NQ/TU 23/12/2021 Nghị quyết BCH ĐB Thành phố năm 2022 Tải về
33/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
07/NQ-UBBC 05/06/2021 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Lào Cai, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
1/NQ-QPPL 29/01/2021 NQ giao ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 Tải về
1/NQ-HĐND 29/01/2021 Về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và chuyển giao chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tải về
01-NQ/TU 14/07/2020 Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/7/2020 của Thành ủy Lào Cai về các đề án, nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai khóa XXIII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về
16/NQ-HĐND 13/03/2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kiện toàn Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
896/NQ-UBTVQH14 11/02/2020 Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai Tải về
123