Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08-NQ/TU 23/12/2021 Nghị quyết BCH ĐB Thành phố năm 2022 Tải về
33/NQ-HĐND 05/07/2021 Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
07/NQ-UBBC 05/06/2021 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Lào Cai, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
1/NQ-QPPL 29/01/2021 NQ giao ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 Tải về
1/NQ-HĐND 29/01/2021 Về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và chuyển giao chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tải về
01-NQ/TU 14/07/2020 Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/7/2020 của Thành ủy Lào Cai về các đề án, nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai khóa XXIII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về
16/NQ-HĐND 13/03/2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kiện toàn Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
896/NQ-UBTVQH14 11/02/2020 Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai Tải về
24/NQ-HĐND 21/11/2018 NQ ban hành quy trình nội bộ về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn TP Lào Cai Tải về
05/NQ-HĐND 09/07/2018 NQ về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị TP Lào Cai đến năm 2020" Tải về
123