Tổng số: 161
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
49/KH-NV 17/06/2022 Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030
Lượt xem: 110
Tải về 0
130/KH-UBND 30/05/2022 KH Tuyển dụng công chức năm 2022
Lượt xem: 177
Tải về 0
42/KH-UBND 05/02/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Phổ cập giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 57
Tải về 0
2311-CV/VPTU 14/10/2019 Công văn số 2311-CV/VPTU V/v báo cáo tình hình thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử và đăng ký các nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng chữ ký số
Lượt xem: 202
Tải về 0
232-KH/TU 28/03/2019 Kế hoạch số 232-KH/TU, ngày 14/3/2019 của Thành ủy về phân công các đồng chí Ủy viên BTV, UV BCH Đảng bộ thành phố dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư năm 2019
Lượt xem: 185
Tải về 1
266/KH-UBND 13/10/2017 Tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt năm 2017 theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 94
Tải về 0
260/KH-UBND 09/10/2017 Kiểm tra liên ngành thực hiện QĐ số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của TTCP quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 72
Tải về 0
259/KH-UBND 06/10/2017 Tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Lào Cai hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 69
Tải về 0
258/KH-UBND 05/10/2017 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Lượt xem: 68
Tải về 0
253/KH-UBND 28/09/2017 Thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69
Tải về 0
12345678910...