image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023''
Số ký hiệu văn bản 145/KH-UBND
Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày hiệu lực 21/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023''
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm kh_giam_thieu_tinh_t_20230420020230421110421404_signed.pdf
Văn bản mới