Công văn 1401/BCH-TT V/v triển khai một sốbiện pháp cấp bách đểchủđộng ứng phó thiên tai và ứng phó cơn bão số05 (Noul)
Số ký hiệu văn bản 1401/BCH-TT
Ngày ban hành 18/09/2020
Ngày hiệu lực 18/09/2020
Trích yếu nội dung Công văn 1401/BCH-TT V/v triển khai một sốbiện pháp cấp bách đểchủđộng ứng phó thiên tai và ứng phó cơn bão số05 (Noul)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai và TKCN
Người ký duyệt Nguyễn Thị Vi Huế
Tài liệu đính kèm CV_thuc_ung_pho_thien_tai_va_c20200918112825679_Signed.pdf
Văn bản mới