image banner
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46-KL/ĐU 01/04/2024 Kết luận họp Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố lần thứ 54
Lượt xem: 41
Tải về 0
76-BC/ĐU 05/02/2024 Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 51
Tải về 0
77-BC/ĐU 05/02/2024 Báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 47
Tải về 0
52-CV/ĐU 25/01/2024 V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025)
Lượt xem: 41
Tải về 0
44-KL/ĐU 04/01/2024 Kế luận hội nghị tổng kết của Đảng bộ, Công đoàn, Hội chữ thập đỏ cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về 0
30-NQ/ĐU 05/07/2023 Nghị quyết lãnh đạo
Lượt xem: 44
Tải về 0
04-KH/ĐU 05/02/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/11/2020 của Thành ủy Lào Cai về nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 48
Tải về 0
03-KH/ĐU 30/01/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/11/2020 của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 44
Tải về 0
13-NQ/ĐU 22/01/2021 Nghị quyết về lập kế hoạch công tác phân công công tác theo vị trí việc làm gắn với đánh giá cán bộ, đảng viên định kỳ
Lượt xem: 51
Tải về 0
12-NQ/ĐU 14/12/2020 Nghị quyết về nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Lượt xem: 51
Tải về 0
12