Quyết định 4104/QĐ-UBND về Khen thưởng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến củathành phố Lào Cai giai đoạn 2016 -2020
Số ký hiệu văn bản 4104/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2020
Ngày hiệu lực 10/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định 4104/QĐ-UBND về Khen thưởng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến củathành phố Lào Cai giai đoạn 2016 -2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm 2020_QD_khen_dien_hinh_tien_ti20200910074244310_Signed.pdf
Văn bản mới