Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kiện toàn Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/03/2020
Ngày hiệu lực 13/03/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kiện toàn Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Hà Thị Minh
Tài liệu đính kèm NQ16HDND_20200313031336344340.pdf
Văn bản mới