TB số 10/TB-TCKH về Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 10/TB-TCKH
Ngày ban hành 25/05/2020
Ngày hiệu lực 26/05/2020
Trích yếu nội dung TB số 10/TB-TCKH về Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Thị Thu Hường
Tài liệu đính kèm Thong_bao_2005220139112020052520200525042711728_Signed.pdf
Văn bản mới