KH 125/KH-UBND về Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2020
Số ký hiệu văn bản 125/KH-UBND
Ngày ban hành 12/05/2020
Ngày hiệu lực 12/05/2020
Trích yếu nội dung KH 125/KH-UBND về Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai và TKCN
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm KH_trien_khai_cong_tac_PCCC_-_20200512052243747_Signed.pdf
Văn bản mới