KH số 45 về Phát động phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” năm 2020 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 45/KH-UBND
Ngày ban hành 12/02/2020
Ngày hiệu lực 12/02/2020
Trích yếu nội dung KH số 45 về Phát động phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” năm 2020 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Vi Huế
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_phat_dong_trien_khai_20200212083904244_Signed.pdf
Văn bản mới