Chỉ thị số 01 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan năm 2020 trên địa bàn TP Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 04/02/2020
Ngày hiệu lực 04/02/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 01 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan năm 2020 trên địa bàn TP Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai và TKCN
Người ký duyệt Nguyễn Thị Vi Huế
Tài liệu đính kèm CT1signed_20200204033953893890.pdf
Văn bản mới