QĐ 4213 về tặng thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2009 - 2019
Số ký hiệu văn bản 4213/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2019
Ngày hiệu lực 08/10/2019
Trích yếu nội dung QĐ 4213 về tặng thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2009 - 2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Lê Quang Minh
Tài liệu đính kèm 2019_QD_Khen_Dan_van_kheo_giai20191008105051055_Signed.pdf
Văn bản mới