Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ
Số ký hiệu văn bản 08/CĐ-CT
Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày hiệu lực 28/08/2018
Trích yếu nội dung Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai và TKCN
Người ký duyệt Nguyễn Thị Vi Huế
Tài liệu đính kèm CD_08-_UBsigned_20180829101948735730.pdf
Văn bản mới