Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống rét
Số ký hiệu văn bản 06/CĐ-CT
Ngày ban hành 25/07/2018
Ngày hiệu lực 25/07/2018
Trích yếu nội dung Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống rét
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai và TKCN
Người ký duyệt Lê Quang Minh
Tài liệu đính kèm CD_06-UBNDsigned_20180725041629104100.pdf
Văn bản mới