NQ về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị TP Lào Cai đến năm 2020"
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày hiệu lực 09/07/2018
Trích yếu nội dung NQ về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị TP Lào Cai đến năm 2020"
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Mai Đình Định
Tài liệu đính kèm NQHD_05_20180716041357365360.PDF
Văn bản mới