Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 528/TB-PTQĐ
Ngày ban hành 14/11/2017
Ngày hiệu lực 14/11/2017
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Ngô Ngọc Hà
Tài liệu đính kèm tB 528.pdf
Văn bản mới