Quyết định thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Ngừng tại dự án Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Số ký hiệu văn bản 1519/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực 22/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Ngừng tại dự án Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Ngừng tại dự án Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai.pdf
Văn bản mới