Quyết định giao đất tái định cư cho bà Vũ Thị Thu Hằng - ông Bùi Thanh Quang, là cặp vợ chồng cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của hộ ông (bà) Vũ Minh Đức - Vũ Thị Nga để thực hiện dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành tại 02 phường: Kim Tân, Duyên Hải và xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 1515/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực 22/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định giao đất tái định cư cho bà Vũ Thị Thu Hằng - ông Bùi Thanh Quang, là cặp vợ chồng cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của hộ ông (bà) Vũ Minh Đức - Vũ Thị Nga để thực hiện dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành tại 02 phường: Kim Tân, Duyên Hải và xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định giao đất tái định cư cho bà Vũ Thị Thu Hằng - ông Bùi Thanh Quang, là cặp vợ chồng cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của hộ ông (bà) Vũ Minh Đức - Vũ Thị Nga.pdf
Văn bản mới