QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho bà Nguyễn Thị Hiên, là đối tượng cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi để thực hiện dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành tại 02 phường: Kim Tân, Duyên Hải và xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 1512/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực 22/11/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho bà Nguyễn Thị Hiên, là đối tượng cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi để thực hiện dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành tại 02 phường: Kim Tân, Duyên Hải và xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho bà Nguyễn Thị Hiên, là đối tượng cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồ.pdf
Văn bản mới