Thông báo thu hồi đất hộ ông (bà) Dương Minh Hiếu - Nguyễn Thị Ninh tại công trình San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu vực đồi Đài Truyền hình tỉnh cũ, phường Cốc Lếu
Số ký hiệu văn bản 554/TB-UBND
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất hộ ông (bà) Dương Minh Hiếu - Nguyễn Thị Ninh tại công trình San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu vực đồi Đài Truyền hình tỉnh cũ, phường Cốc Lếu
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Thông báo thu hồi đất hộ ông (bà) Dương Minh Hiếu - Nguyễn Thị Ninh tại công trình San khu vực đồi Đài Truyền hình tỉnh cũ, phường Cốc Lếu.pdf
Văn bản mới