image banner
Về việc giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến ba thời kỳ
Số ký hiệu văn bản 8/CT-UBND
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày hiệu lực 07/04/2017
Trích yếu nội dung Về việc giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến ba thời kỳ
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 08 CT.pdf
Văn bản mới