image banner
V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017
Số ký hiệu văn bản 25/TB-UBND
Ngày ban hành 05/04/2017
Ngày hiệu lực 05/04/2017
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25 TB.pdf
Văn bản mới