Quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất bà Lê Hoài Thương- ông Lê Phạm Duy, địa chỉ thường trú tại Tổ 9, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1467/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày hiệu lực 17/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất bà Lê Hoài Thương- ông Lê Phạm Duy, địa chỉ thường trú tại Tổ 9, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp GCN CMĐ Lê Hoài Thương- Lê Phạm Duy (Bắc Lệnh).pdf
Văn bản mới