image banner
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 140-BC/TU
Ngày ban hành 30/07/2021
Ngày hiệu lực 30/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 140bctu-ngay-30.7.21_0001.pdf
Văn bản mới