Quyết định chỉnh lý và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Nông Văn Hưng, địa chỉ thường trú tổ 27, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1153/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2022
Ngày hiệu lực 03/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định chỉnh lý và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Nông Văn Hưng, địa chỉ thường trú tổ 27, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ đề nghị chỉnh lý và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.pdf
Văn bản mới