Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ ông (bà) Tạ Ngọc Anh - Hoàng Thị Ngọc Bích là hộ di chuyển dự án: Trường trung cấp Y tỉnh Lào Cai (tại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 của UBND thành phố)
Số ký hiệu văn bản 1103/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ ông (bà) Tạ Ngọc Anh - Hoàng Thị Ngọc Bích là hộ di chuyển dự án: Trường trung cấp Y tỉnh Lào Cai (tại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 của UBND thành phố)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ ông (bà) Tạ Ngọc Anh - Hoàng Thị Ngọc Bích là hộ di chuyển dự án Trường trung cấp Y tỉnh Lào Cai.pdf
Văn bản mới