Quyết định điều chỉnh giao đất cho bà Lý Thị Bích - ông Nguyễn Đức Duyên là hộ di chuyển công trình: Tiểu khu đô thị số 19 (tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 và Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 27/01/2021)
Số ký hiệu văn bản 1086/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh giao đất cho bà Lý Thị Bích - ông Nguyễn Đức Duyên là hộ di chuyển công trình: Tiểu khu đô thị số 19 (tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 và Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 27/01/2021)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định điều chỉnh giao đất cho bà Lý Thị Bích - ông Nguyễn Đức Duyên là hộ di chuyển công trình Tiểu khu đô thị số 19.pdf
Văn bản mới