Quyết định điều chỉnh giao đất cho ông Lý Văn Tường - bà Vi Thị Duyên là hộ di chuyển tại dự án: Tiểu khu đô thị số 17 (tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 16/4/2019)
Số ký hiệu văn bản 1081/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh giao đất cho ông Lý Văn Tường - bà Vi Thị Duyên là hộ di chuyển tại dự án: Tiểu khu đô thị số 17 (tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 16/4/2019)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định điều chỉnh giao đất cho ông Lý Văn Tường - bà Vi Thị Duyên là hộ di chuyển tại dự án Tiểu khu đô thị số 17.pdf
Văn bản mới